سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی تاسیسات
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    جمع آوری طرح درسهای دروس تئوری و کارگاهی در شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

جمع آوری طرح درسهای دروس تئوری و کارگاهی در شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای و تشخیص بهترین طرح درس کارگاهی موفق

دبیرخانه کشوری رشته تاسیسات با همکاری گروه آموزشی رشته تاسیسات استان مرکزی جهت ارزیابی فعالیتهای همکاران محترم اقدام به جمع آوری طرح درسهای دروس تئوری و کارگاهی در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش نموده اند لذا از کلیه همکاران جهت ارزیابی و انتخاب بهترین طرح درسهای تخصصی در سطح استان و کشور نسبت به ارسال موارد خواسته شده اقدام فرمائید.

حوه اطلاع رسانی : 

1)ارسال ایمیل به گروه www.Ganji861@yahoo.com

 

2)تماس روزهای سه شنبه به شماره تماس  08632227023