سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی تاسیسات
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1تاسیسات برودتی دیماه 92 - 91 گروه بندی نشده
2نقشه کشی تاسیسات دیماه 92 - 91گروه بندی نشده
3تاسیسات حرارتی دیماه 92 - 91گروه بندی نشده
4تاسیسات حرارتی دیماه 91-92گروه بندی نشده
5نقشه کشی تاسیسات خرداد 91تاسیسات
6تاسیسات حرارتی خرداد 91تاسیسات
7تاسیسات برودتی خرداد 91تاسیسات
8تاسیسات حرارتیتاسیسات
9تاسیسات برودتیتاسیسات
10نقشه کشی تاسیساتتاسیسات